Přednáška o první pomoci
30. 1. 2019
Dětský maškarní festival
4. 2. 2019

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. v roce 2018 

Rok 2018 znamenal pro MAS velký krok v její další práci, a to vzhledem k tomu, že se vyhlásily první výzvy pro žadatele, kteří mohli žádat o dotace hned z několika možných oblastí. 
První výzva pro žadatele byla připravena z Operačního programu Zaměstnanost, konkrétně se jednalo právě o podporu zaměstnanosti v regionu MAS. Nakonec byly podpořeny tři žadatelé (obec Suchovršice, obec Chotěvice a BP Lumen v celkové výši přes 2 800 000 Kč). Druhá výzva byla také z Operačního programu Zaměstnanost, zaměřená na tzv. prorodinná opatření; bohužel v této výzvě se žádný žadatele nenašel. 
Třetí a čtvrtá výzva se realizovala z Regionálního integrovaného operačního programu – nejdříve na Infrastrukturu vzdělávání – jednalo se o investice do škol a školek v regionu a podpořeny byly tři projekty (ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé Svatoňovice a obec Velké Svatoňovice v celkové výši téměř 6 800 000 Kč). Další výzva pak byla zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku, zde se prozatím podpořily projekty dvou žadatelů (obec Havlovice a obec Batňovice – projekty celkem za více než 2 600 000 Kč). 
Poslední výzvou byla výzva z Programu rozvoje venkova a byly podpořeny tři projekty drobných zemědělců (Bonafarm, s.r.o., Václav Klecar a MVDr. Tomáš Krejčí v celkové výši 2 044 759 Kč). Veškeré finanční prostředky, které putují do těchto malých projektů, získala MAS díky Strategii komunitně vedeného rozvoje Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Kromě dotačních možností přes MAS pokračoval i standardní chod organizace – realizoval se projekt Místní akční plán Trutnovsko I (pro vzdělávací organizace), MAS uspořádala akci Vlajka pro Tibet, opět s tibetským čajem a tentokrát s tématem Tibetská lukostřelba a stejně tak zástupci regionu vyjeli v dubnu do partnerského mikroregionu Poondavie. Společně s TJ Sokol Havlovice pak MAS organizovala jubilejní i 10. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené v Havlovicích a s Havlovickým svazem malého fotbalu z.s. pak Trojboj Studentského parlamentu MAS. Od roku 2018 MAS zajišťuje obcím a školám v regionu služby v oblasti GDPR (ochrana osobních údajů). 
Více informací i činnosti MAS naleznete na www.kjh.cz nebo na facebooku MAS – https://www.facebook.com/kralovstvijestrebihory/. 


Ing. Kateřina Valdová
Manažerska MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.