Aktuality

16. 1. 2023

Volba prezidenta ČR – výsledky 1. kola

Jak volili občané naší obce v I. kole prezidentské volby se můžete podívat zde.
11. 1. 2023

Nová Zelená úsporám LIGHT

Vážení občané,ráda bych vás informovala o možnosti získat finanční pomoc ve výši až 150.000 Kč. Od 9. 1. 2023 startuje program Nová zelená úsporám Light, který je zaměřený na podporu energetických úspor domácností. Je určen pro seniory a nízkopříjmové domácnosti (domácnosti pobírající či dosahující na příspěvek na bydlení), které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Jedná se o finanční pomoc do výše 150 tisíc Kč na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace […]
9. 1. 2023

Tříkrálová sbírka – poděkování

Jménem obce a pracovníků oblastní charity Červený Kostelec děkujeme všem koledníkům Tříkrálové sbírky z řad dětí i dospělých i všem, kteří finančně přispěli. Podpora dobré věci je důležitá v každé době. Výtěžek sbírky v naší obci je 12.380 Kč.  Porovnání s minulými léty – 2022: 11.268 Kč, 2021: sbírka se nekonala, 2020: 7.531 Kč. Děkujeme, že pomáháte.
2. 1. 2023

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Vážení spoluobčané, jménem obce a zastupitelů vám přeji pevné zdraví, mnoho lásky, elánu a šťastných chvil. Abyste rok 2023 naplno prožili, nikoli pouze přežili, aby bylo více hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti, než smutku a trápení. Zároveň bych na tomto místě chtěla poděkovat všem občanům za spolupráci v uplynulém roce. Velký dík patří také […]
8. 12. 2022

Užijte si zimní radovánky v Kladském pomezí

Několikakilometrové hřebeny Jestřebích hor, okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově a další místa v krajině Kladského pomezí jsou v zimních měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro běžecké lyžování. Užijte si období zimních radovánek a sportů právě v našem regionu.  Ačkoliv se sněhovými podmínkami nemůže vyrovnat blízkým Krkonoším a Orlickým horám, Kladské pomezí nabízí naprostý klid, ničím nerušenou přírodu […]
30. 11. 2022

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov