Aktuality

20. 5. 2020

Poděkování

6. 4. 2020

Tak trochu jiný Velikonoční zpravodaj

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás v tomto nezvyklém čase pozdravit a zároveň říci něco, na co možná v běžném životním shonu nezbývá čas, nepovažujeme za důležité anebo to jen nemáme zapotřebí.I když se každého z nás teď dotýká vyjímečný stav ohledně pandemie, myslím, že se vše nemusí týkat jen toho. Určitě si můžeme vyčistit hlavu třeba na zahradě nebo při […]
21. 3. 2020

Krizový zpravodaj

Dostáváte první zpravodaj, který je psán v nouzovém stavu pro českou republiku. Dostatek informací slyšíte z rádia, televize apod. Tak jen ty nejdůležitější. Informace z obecního úřadu budou na místní aplikaci a na webových stránkách obce – www.obecmarsov.cz Zakazuje se účinností od 19. března 2020 všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 7:00 do 10:00 hod, tato […]
12. 3. 2020

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem: Obyčejné zásilkyObyčejné listovní zásilky, které lze s ohledem […]
10. 2. 2020

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Podle novely zákona o místních poplatcích, která je účinná od 01. 01. 2020, a díky které všechny obce v ČR musí novelizovat své obecně závazné vyhlášky týkající se zavedených místních poplatků k 1. 1. 2020. Zastupitelstvo obce Maršov navrhuje a schvaluje Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Obecně závaznou vyhlášku 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – parkování […]
2. 12. 2019

Zpravodaj – prosinec 2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které bude spojené s ukončením roku. Zasedání proběhne v úterý 17. 12. 2019 od 18:30 hod. v kulturním domě.  Občerstvení zajištěno. Program:1/ Zpráva starosty 2/ Rozpočtová změna č. 3,4 / 2019 3/ Obecní poplatky 4/ Schválení rozpočtu na rok 2020 5/ Zhodnocení roku 2019 6/ Plán prací na rok 2020 7/ Různé  Na sobotu 28. 12. 2019 připravují hasiči házení šipek v […]