Aktuality

6. 3. 2023

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Masopust – poděkování   Milí občané,  jak jistě víte, 18. 2. v naší obci proběhla premiéra veselé kulturní akce – masopustu. Na úvod bych chtěla poděkovat Vám – občanům, kteří jste se nenechali odradit špatným počasím a dorazili jste, ať už v maskách do průvodu nebo bez nich na samotnou veselici. Absolutně jsme nečekali takovou podporu a účast! Nebyli jsme překvapeni […]
8. 2. 2023

Přehled poplatků pro rok 2023

Poplatek za odpad 400 Kč / osoba s trvalým pobytem 400 Kč / nemovitost bez osob s trvalým pobytem (chata) Poplatek se hradí 1x ročně. Budete včas informováni. Splatnost: převodem do 31. 5. 2023 nebo hotově dne 15. 5. 2023 na OÚ
8. 2. 2023

Ukládání odpadů

Směsný odpad Kontejner „u školy“ slouží k ukládání pouze směsného odpadu. Odpad ukládejte v zajištěných pytlích. Do kontejneru nepatří objemný odpad, nábytek, plasty, matrace, stavební odpad, tráva, větve, atd… Prostor je monitorován kamerou.
1. 2. 2023

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Tříkrálová sbírka – poděkování  Jménem obce a pracovníků oblastní charity Červený Kostelec děkujeme všem koledníkům Tříkrálové sbírky z řad dětí i dospělých i všem, kteří finančně přispěli a podpořili dobrou věc. Výtěžek sbírky v naší obci je 12.380 Kč. Porovnání s minulými léty – rok 2022: 11.268 Kč, rok 2021: sbírka se nekonala, rok 2020: 7.531 Kč. 
30. 1. 2023

Volba prezidenta ČR

Volba prezidenta ČR – výsledky 2. kola“ Jak volili občané naší obce v II. kole prezidentské volby se můžete podívat zde
25. 1. 2023

Volba prezidenta České republiky II. kolo

Vážení občané,blíží se druhé kolo volby prezidenta České republiky, které proběhne v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Do druhého kola volby postoupili dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů, což jsou Ing. Petr Pavel, M. A. a Ing. Andrej Babiš.Voliči obdrží hlasovací lístky obou postupujících kandidátů přímo ve volební místnosti v době konání voleb. Volba prezidenta ČR […]