Osázení břehů na sportovním hřišti
20. 6. 2017
Zpravodaj Obecního úřadu Maršov – červen 2017
26. 6. 2017

V pátek 2. 6. 2017 se v Maršově uskutečnilo cvičení SDH (Sboru dobrovolných hasičů) s názvem „Proti proudu“!  Přijelo celkem 8 jednotek, které dopravovali vodu ze spodního rybníka do koupaliště. Tím dokázali, že voda teče i proti proudu.  Akce se zdařila, ale proběhla tak rychle, že nestihl zaznět ani zvukový povel. Více foto v galerii.