Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace
30. 3. 2022
Rytířova dcera
Divadlo Rytířova dcera
20. 4. 2022

 V sobotu 16. dubna 2022 od 19:30 hodin v kulturním domě zahrají Libňatovští ochotníci divadlo s názvem „Rytířova dcera“ 

Svoz železného odpadu provedou místní hasiči v sobotu 23. dubna 2022. Železný šrot připravte u silnice nebo se domluvte s Karlem Jansou na tel. 603 812 920 kde mají šrot naložit. 

V sobotu 30. dubna 2022 se už tradičně budou pálit čarodějnice u koupaliště. Lampionový průvod se nebude konat bude připraven program pro děti u koupaliště. 

Svoz nebezpečného odpadu bude ve čtvrtek 28. 4. 2022, možnost připravit u silnice, jedná se o tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie, pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky a plechovky od barev. 

Český zahrádkářský svaz Libňatov, společně s obcí Maršov pořádají v sobotu 23. 4. 2022 výlet na výstavu Flora Olomouc. Jako doprovodný program návštěva muzea sýrů v Lošticích. Odjezd v7:00 hod od garáže. 

Přihlásit se můžete na tel. 604 539 149 nebo na obecním úřadě Maršov do 10. dubna 2022. 

Hasičská soutěž „Federálův memoriál „ se koná 13. května 2022 od 16 hod. u koupaliště. 

Po loňské dobré zkušenosti s otevřením dřevostavby k víkendovému posezení, chceme i letos nabídnout dřevostavbu k pronájmu. Podmínky pronájmu jsou stejné jako v loňském roce. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.