Po pěti letech jsme se opět sešli v hojném počtu 22. června 2019 na srazu rodáků v Maršově.