Oprava hráze a vybírání rybníka
V měsíci březnu bylo provedeno odbahnění dolního rybníka firmou VIZEP p. Vika z Křížanova. Práce byly provedeny pásovým bagrem a odvoz nánosu nákladním autem. Součástí akce bylo i rozšíření obecní komunikace u hráze rybníka. Podél cesty byly položeny truby pro odvod dešťové vody, společně s drenážní trubkou. Oba svody ústí do rybníka v kamenné opěrné zdi, která byla také opravena. Práce provedla firma bratří Zelinků. Se spárováním stávající hráze pomohli místní hasiči.