Rohoznický Darmošlap
27. 3. 2022
Dubnový zpravodaj
8. 4. 2022

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Trutnov pořádá Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“.

Kdy: 13. 4. 2022
kdykoliv mezi 10:00 a 17:00 hod. budou probíhat individuální konzultace, v 11:00 hod a ve 14:00 hod se uskuteční krátká prezentace kotlíkových dotací.

Kde: v prostorách malého sálu Městského úřadu, Slovanské náměstí 165, Trutnov

PRO KOHO JE URČEN: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytové jednotky nebo rekreačního objektu, kteří chtějí vyměnit starý kotel 1.–2. emisní třídy.

Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzv.m. Podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace.

Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o dotaci a realizací projektu.

Veškeré informace naleznete

• na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace

• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8–16 hod)

• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Účast na semináři je zdarma