Kulturní dům

Opravený kulturní dům slouží ke scházení spolků a vytvořil důstojné zázemí pro pořádání nejen kulturních akcí všeho druhu. Na tomto místě se budou pořádat schůze zastupitelstva, místních spolků, činnost dětí a mládeže, prezentace a přednášky, případně jiné akce střední velikosti. Tato velikost prostoru je základním článkem fungujícího společenského centra. Na prostor sálu a výčepu navazuje jeviště, které umožňuje rozšířit celkový společenský prostor asi o 30–40 sedících z původních 20 osob, což bylo značně nedostačující. Rozšířením obslužné místnosti (výčep) došlo ke zvýšení kapacity o cca 1/2 na 10–15 osob včetně obsluhy. Nová celková kapacita budovy se tedy rozšíří na cca 70–80 osob.

Rezervace pronájmu prostor kulturního domu je možná pouze osobně na obecním úřadě v úředních hodinách (PO 15.00–17.00 hod). V případě, že chcete zjistit, zda je váš vybraný termín volný, pište na e-mail starosta@obecmarsov.cz.

V přízemí se rekonstruovala kuchyň, šatna, WC a předsálí se vstupem do tanečního sálu. Přízemí kulturního domu vytváří důstojné zázemí pro pořádání nejen kulturních akcí všeho druhu a je nezbytným technických zázemím pro celý kulturní dům. WC, šatny i kuchyně splňují základní hygienické a technické požadavky na tento prostor, čímž se značně rozšíří možnost využití tohoto kulturního domu. Například z hlediska úspory energií bude možné menší akce pořádat v přízemí KD a nebude nutné vytápět velký sál. Předpokládáme, že výrazně stoupne zájem o využití těchto rekonstruovaných prostor našimi spolky i občany.

Rekonstrukce kulturního domu

Důvodem, proč jsme se rozhodli pro rekonstrukci kulturního domu je fakt, že se jedná o jediný krytý společenský prostor, který je určený ke scházení občanů, spolků, pořádání oslav, schůzí a kulturních akcí v obci. Kulturní dům byla původně stavba z meziválečného období, kde nebyla provedena žádná rozsáhlejší rekonstrukce, ale pouze nezbytně nutné opravy. Budova byla nevyhovující, jak po stránce provozní, tak i hygienické a bezpečnostní. Mokré a plesnivé zdi za obložením, okna ve špatném stavu nešla otevírat, špatné větrání, prošlapaná dřevěná podlaha, nevyhovující elektroinstalace, popraskaná dlažba ve výčepu, oprýskaný strop a stěny, kamna na tuhá paliva ve výčepu – nebezpečí popálení. Tento prostor je pro obec nepostradatelným místem k vytváření kulturního a společenského prostředí pro všechny věkové kategorie. Předmětem našeho projektu byla celková rekonstrukce kulturního domu se společenským sálem, přilehlým jevištěm, výčepem, kuchyní, šatnou a WC. Větším prostorem plánované rekonstrukce byl společenský sál. V tomto prostoru jsme vyměnili původní třídílná okna s jednoduchými skly za nová plastová eurookna s izolačním dvojsklem. Slabé rámy a nezateplené špalety oken způsobovaly promrzání a plesnivění zdí. Nahradily původní obložení stěn z dekorovaného sololitu za dřevěný obklad s provětrávacím roštem.
Součástí oprav byla i výmalba oprýskaného stropu a stěn. Ve výčepu byla provedena: výměna elektroinstalace, dlažeb, obkladů, zateplení špaletových oken, nahrazení topidla na uhlí za elektrické přímotopy. Výčep byla místnost 3,5 x 5 m, která svými rozměry nevyhovovala jako obslužné zázemí pro 70–80 lidí. Tento prostor byl rozšířen lehkou nenosnou příčkou s posuvnými dveřmi směrem do jeviště. Vznikl tak prostor cca 5x5 m, který umožňuje vytvořit místa pro 10–15 sedících a obsluhující personál. Součástí prací byla i nová dispozice obslužného pultu do „L“ a vytvoření 2–3 míst k sezení přímo u pultu. Pult obsahuje přívod vody, odpad a vestavěné osvětlení nad ním. Na jevišti se uskutečnila výměna dřevěné podlahy za nová podlahová prkna se zámky a stabilizací podkladu OSB deskami.
Opravu si také vyžádala 1/3 střechy kulturního domu.

fotografie z rekonstrukce