Květnový zpravodaj Obecního úřadu Maršov
5. 5. 2021
Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
24. 6. 2021

Maršovský bufík Vás zve na film Horem pádem – 26. července 2021. Začátek promítání po setmění 21.00 hodin. U požární nádrže v Maršově. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.