Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Zpravodaj – únor 2020
10. 2. 2020
Ples hasičů
10. 2. 2020
zobrazit všechny

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Podle novely zákona o místních poplatcích, která je účinná od 01. 01. 2020, a díky které všechny obce v ČR musí novelizovat své obecně závazné vyhlášky týkající se zavedených místních poplatků k 1. 1. 2020. Zastupitelstvo obce Maršov navrhuje a schvaluje Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Obecně závaznou vyhlášku 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – parkování na obecním pozemku bez ohlášení by nemělo být delší jak 3 dny. (před obecním úřadem, u kulturního domu a dřevostavby).

Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním poplatku z pobytu. Cena se nemění za rekreační pobyt.

Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za jednoho psa 100 KČ, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč.

Obecně závaznou vyhlášku 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku za kalendářní rok je 400 Kč.
Skutečná částka na základě nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok 430 Kč. Poplatek za vodu se pro tento rok nezvyšuje.
Poplatek za odpad a vodu máme nejnižší ze širokého okolí.

Na vysvětlenou pro některé naše občany, kontejnery na sklo, plast u KD (kde je naházené všechno možné) a zahradní kompostéry v ceně 48 800 Kč (o které nebyl ani velký zájem) jsme dostaly z dotace. Na každý kontejner z dotace musíme uzavřít smlouvu s firmou, která nám ho bude vyvážet. Odvoz rostlinného oleje je nejdražší, zatím ho nikdo neodváží jen firma EKO-PF s.r.o. se sídlem: Hlincová Hora 60, u Českých Budějovic.

Za papír budeme platit – za kartón 1150 Kč/1 tunu a smíšený papír 1265 Kč/ 1 tunu a svoz.
Za plasty – 1380 Kč/1 tunu a 520 Kč /h řidič, závozník 340 Kč/h za svoz.
Komunální odpad 1570 Kč/ 1 tunu a 690,- AVIE + řidič za jeden svoz Za sklo – 1110 Kč/1 tunu a AVIE+řidič 625 Kč/h a vazač 340 Kč/h.
Čím budeme mít více kontejnerů, tím budeme mít větší náklady na odvoz a budeme skutečně platit více a více.
Plasty zatím nikdo nechce, za papír se nic nedostává, platíme jen náklady na odvoz.
Starostka