Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické.
NázevVyvěšenoSejmuto
Rozpočtové opatření obce č. 3/202123. 9. 202131. 12. 2021
Jmenování zapisovatele7. 9. 202110. 10. 2021
Oznámení o době a místě konání voleb7. 9. 202110. 10. 2021
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva6. 9. 202124. 9. 2021
Záměr odprodat pozemek6. 9. 202124. 9. 2021
Veřejná vyhláška města Přerova6. 9. 202131. 10. 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2-202125. 6. 202131. 12. 2021
Svazek obcí Jestřebí hory – závěrečný účet za rok 202021. 6. 202130. 6. 2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva7. 6. 202124. 6. 2021
Veřejná vyhláška – oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek2. 6. 202118. 6. 2021
Zpráva o uplnatňování zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018–duben 202112. 5. 20211. 6. 2021
Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2020 – návrh11. 5. 202127. 5. 2021
Uzavírka silnice Úpice10. 5. 202131. 10. 2021
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích10. 5. 202131. 10. 2021
Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Informace k zasílání složenek
26. 4. 202130. 5. 2021
Záměr odprodat pozemky15. 4. 202115. 5. 2021
Schválená účetní závěrka obce za r. 20206. 4. 202130. 6. 2022
Schválený závěrečný účet obce za r. 20206. 4. 202131. 12. 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1-2021.6. 4. 202131. 12. 2021
Oznámení obce Maršov u Úpice o záměru pořízení změny územního plánu obce.
Tiskopis k vyplnění požadavků.
6. 4. 202131. 5. 2021
Veřejná vyhláška – aktualizace č. 36. 4. 202126. 4. 2021
Oznámení – zahájení řízení o schválení havarijního plánu23. 3. 20218. 4. 2021
Rozhodnutí – veřejná vyhláška20. 3. 202120. 4. 2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva15. 3. 202131. 3. 2021
Usnesení o přijetí krizového opatření1. 3. 202131. 3. 2021
Návrh závěrečného účtu obce za r. 20201. 3. 202130. 3. 2021
Veřejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení22. 1. 202121. 2. 2021
Oznámení SOJH18. 1. 202131. 12. 2021
Rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory na rok 20216. 1. 202131. 12. 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 4/202018. 12. 202031. 5. 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 3/202018. 12. 202031. 5. 2021
Schválený rozpočet – závazné ukazatele na rok 202118. 12. 202031. 12. 2024
Schválený – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–202418. 12. 202031. 12. 2024
Návrh rozpočtu – závazné ukazatele na rok 20211. 12. 202017. 12. 2020
Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–20241. 12. 202017. 12. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2024 – návrh1. 12. 202017. 12. 2020
Povánka na veřejné zasedání zastupitelstva1. 12. 202017. 12. 2020
Rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2021– návrh30. 11. 202031. 12. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024 – návrh30. 11. 202031. 12. 2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva22. 11. 20207. 12. 2020
Oznámení veřejného projednání návrhu20. 10. 202020. 11. 2020
Rozhodnutí – Městský úřad Trutnov20. 10. 202020. 11. 2020
Aktualizace veřejné vyhlášky20. 10. 202020. 11. 2020
Rozbor pitné vody21. 9. 202021. 10. 2020
Odstranění a kleštění stromoví30. 9. 202015. 11. 2020
Zásady územního rozvoje25. 9. 202031. 10. 2020
Rozpočtové opatření č. 2/202018. 9. 202031. 12. 2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva1. 9. 202018. 9. 2020
Volby do zastupitelstev krajů 20203. 8. 20204. 10. 2020
Volby do Senátu České republiky 20203. 8. 20204. 10. 2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy30. 7. 20201. 9. 2020
Závěrečný účet SOJH za rok 2019.7. 7. 202030. 6. 2021
Veřejná výzva – opatrovník14. 7. 202031. 7. 2020
Veřejná výzva – opatrovník14. 7. 202031. 7. 2020
Veřejná výzva na pracovní pozici22. 6. 202031. 8. 2020
Záměr prodeje pozemku15. 6. 202027. 7. 2020
Kotlíkové dotace 20202. 6. 202031. 12. 2020
Návrh závěrečného účtu SOJH
Příloha
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory
28. 5. 202017. 6. 2020
Schválený závěrečný účet za r. 2019 v zastupitelstvu dne 21. 5. 2020, Usnesením č. 1/2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Vyúčtování dotací
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
28. 5. 202030. 6. 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/202028. 5. 202030. 9. 2020
Protokol o schválení / neschválení účetní závěrky25. 5. 202030. 6. 2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva4. 5. 202022. 5. 2020
Oznámení zřizovatele ke znovuotevření Mateřské školy Libňatov4. 5. 202031. 5. 2020
Daň z nemovitých věcí na rok 202027. 4. 202031. 5. 2020
Nařízení Města Trutnova č. 1/202015. 4. 20201. 5. 2020
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství10. 4. 202031. 12. 2022
Záměr odprodat pozemek9. 4. 20209. 5. 2020
SOJH – rozpočtová opatření na rok 20206. 4. 202031. 12. 2020
Zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí26. 3. 202018. 4. 2020
ROZHODNUTÍ č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje18. 3. 2020do odvolání
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ10. 3. 2020do odvolání
Návrh závěrečného účtu za r. 201920. 2. 202030. 3. 2020
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné – rok 202012. 2. 202012. 4. 2020
Výroční zpráva o činnosti obce Maršov u Úpice za rok 20193. 2. 202026. 3. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na období 2021 – 202315. 1. 202031. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Maršov u Úpice č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 12. 20192. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Maršov u Úpice č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 12. 20192. 1. 2020
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství.16. 12. 201930. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Maršov u Úpice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů16. 12. 20192. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Maršov u Úpice č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu16. 12. 20192. 1. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu – na období 2020–202216. 12. 201931. 12. 2022
Rozpočtové změny roku 2019 – rozpočtové opatření č. 416. 12. 201931. 6. 2020
Rozpočtové změny roku 2019 – rozpočtové opatření č. 316. 12. 201931. 6. 2020
Schválený rozpočet roku 2020 – příjmy dle paragrafů, organizací a položek16. 12. 20192. 1. 2020
Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 202016. 12. 20192. 1. 2020
Návrh rozpočtu roku 20201. 12. 201916. 12. 2019
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva1. 12. 201916. 12. 2019
Návrh rozpočtu SOJH 202029. 11. 201917. 12. 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOJH 2021 – 202329. 11. 201917. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 – návrh18. 11. 201916. 12. 2019
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory pro rok 202018. 10. 201928. 2. 2020
Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace pro vyhlášení
a administraci dotace SOJH na rok 2020

Žádost k dotaci SOJH 2020
18. 10. 201928. 2. 2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů2. 10. 201931. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 2.20. 9. 201931. 12. 2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva2. 9. 201919. 9. 2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy12. 9. 201931. 10. 2019
Oznámení o zveřejňování vydaných a rozpracovaných ÚPD12. 9. 201931. 12. 2019
Záměr odprodat pozemek.19. 8. 201919. 9. 2019
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva.29. 7. 201922. 8. 2019
Záměr odprodat pozemek.1. 8. 201919. 9. 2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 2.28. 6. 201915. 7. 2019
Rozpočtové opatření č. 1.22. 6. 201931. 12. 2019
Oznámení SOJH o výsledku přezkoumání hospodaření.21. 6. 201930. 6. 2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.5. 6. 201920. 6. 2019
Veřejná vyhláška o doručení návrhu – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
1. 6. 201918. 6. 2019
Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby.17. 5. 201910. 7. 2019
Návrh závěrečného účtu SOJH za rok 2018:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 / Výkaz Příloha 2018 / Výkaz pro hodnocení
Výkaz Rozvaha 2018 / Výkaz zisku a ztráty 2018 / Závěrečný účet 2018 – návrh
17. 5. 20194. 6. 2019
Stanovení počtu členů okrskové volební komise – Volby do EU konané dne 24. 05. 2019 a 25. 05. 201913. 4. 201925. 5. 2019
Jmenování zapisovatele na volby do Evropského parlamentu13. 4. 201925. 5. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.23. 4. 201925. 5. 2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy17. 4. 201931. 12. 2022
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí.25. 3. 201930. 6. 2019
Schválení Účetní závěrky za rok 201825. 3. 201930. 6. 2019
Schválený závěrečný účet za r. 2018
Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, FIN, Vyúčtování dotací
25. 3. 201930. 6. 2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva5. 3. 201921. 3. 2019
Rozpočet SOJH na rok 201911. 3. 201931. 3. 2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné5. 3. 20195. 5. 2019
Rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2019 – návrh5. 2. 201921. 2. 2019
Výroční zpráva 20187. 1. 201931. 12. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2021 – schválení7. 1. 201931. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-202120. 12. 201831. 12. 2019
Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 201919. 12. 201831. 12. 2019
Schválený rozpočet roku 201919. 12. 201831. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 202118. 12. 201831. 12. 2019
Návrh závěrečného účtu za r. 2018
Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, FIN, Vyúčtování dotací
18. 2. 201921. 3. 2019
Rozpočtové opatření č. 63. 12. 201818. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2021 – návrh1. 12. 201818. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 51. 12. 201818. 12. 2018
Návrh rozpočtu roku 2019,
Příloha k návrhu rozpočtu roku 2019
1. 12. 201818. 12. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva1. 12. 201818. 12. 2018
Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory pro neziskové organizace na rok 201922. 11. 201831. 3. 2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení22. 11. 201812. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 – návrh16. 11. 201811. 12. 2018
Základní informace k vyhlášené dotaci pro NNO Svazkem obcí Jestřebí hory15. 11. 201815. 3. 2019
Veřejná vyhláška o doručení návrhu – aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje13. 11. 20181. 12. 2018
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Maršov u Úpice23. 10. 20181. 11. 2018
Rozpočtové opatření č. 41. 10. 201831. 12. 2018
Oznámení o pověřenci pro obec Maršov1. 10. 201831. 12. 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce8. 10. 20188. 11. 2018
Rozpočtové změny 2018 – rozpočtové opatření č. 321. 9. 201831. 3. 2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva4. 9. 201821. 9. 2018
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Aktualizace č. 118. 9. 20188. 10. 2018
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek10. 9. 201816. 9. 2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise25. 8. 20187. 10. 2018
Volby do Zastupitelstev obcí konané dne 5. 10. 2018 a 6. 10. 201813. 7. 20187. 10. 2018
Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 25. 7. 20181. 12. 2018
Rozpočtové změny roku 201822. 6. 201830. 6. 2019
Závěrečný účet Svazku za rok 20172. 7. 201830. 6. 2019
Rozpočtové opatření Svazku č. 1/201822. 6. 201831. 3. 2019
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Jestřebí hory28. 5. 201821. 6. 2018
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích14. 5. 20181. 6. 2018
Daň z nemovitých věcí – informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
2. 5. 2018 28. 5. 2018
Účetní závěrka za rok 2017 schválená v zastupitelstvu 22. 3. 2018, Usnesením č. 1.
23. 3. 201830. 6. 2019
Schválený závěrečný účet za rok 2017 v zastupitelstvu dne 22. 3. 2018, Usnesením č. 1.
23. 3. 201830. 6. 2019
Oznámení SOJH.3. 4. 201830. 6. 2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.5. 3. 2018 22. 3. 2018
Návrh – závěrečný účet za rok 2017 – v tomto souboru naleznete všechny přílohy závěrečného účtu
za rok 2017 (výkaz zisků a ztrát, Fin 2-12, příloha, rozvaha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017.
5. 3. 2018 22. 3. 2018
Záměr prodeje pozemku.1. 3. 201822. 3. 2018
Veřejná vyhláška – zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje 14. 2. 20186. 3. 2018
Rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory 2018 – návrh 16. 2. 20186. 3. 2018
Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje, střednědobý výhled rozpočtu na období 2018–2020 8. 1. 201831. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
20. 12. 201710. 1. 2018
Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 2018 a Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 201820. 12. 201731. 12. 2018
Rozpočtové změny č. 4 a Rozpočtové opatření č. 520. 12. 2017 10. 1. 2018
Volba prezidenta České republiky – jmenování zapisovatelky8. 12. 201712. 1. 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků
a regionálních rad
3. 12. 2017 20. 12. 2017
Návrh rozpočtu roku 2018, příjmy – dle paragrafů, organizací a položek3. 12. 2017 19. 12. 2017
Návrh rozpočtu roku 2018, závazné ukazatele3. 12. 2017 19. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy20. 12. 201710. 01. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2018–2020 (návrh)24. 11. 2017 12. 12. 2017
Doplňovací volby do Senátu ČR – jmenování zapisovatelky21. 11. 20175. 1. 2018
Doplňovací volby do Senátu ČR – jeden volební okrsek v budově OÚ21. 11. 20175. 1. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy20. 11. 201715. 12. 2017
Veřejná vyhláška o doručení návrhu – aktualizace č. 13. 11. 2017 20. 11. 2017
Oznámení SOJH – rozpočet na rok 201718. 10. 201731. 12. 2019
Veřejná vyhláška o doručení návrhu – aktualizace č. 217. 10. 2017 6. 11. 2017
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory pro rok 20186. 10. 20178. 1. 2018
Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace pro vyhlášení
a administraci grantů SOJH na rok 2018
6. 10. 20178. 1. 2018
Granty pro neziskovky na rok 20186. 10. 20178. 1. 2018
Rozpočtová změna č. 3 za rok 201722. 9. 201731.12. 2017
Protokol o zkoušce vody25. 9. 201725. 10. 2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.25. 9. 201725. 10. 2017
Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy15. 9. 201715.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Jmenování zapisovatele
Volební okrsek
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
5. 9. 201720. 10. 2017
Záměr odprodat pozemek1. 9. 201721. 9. 2017
Rozpočtové opatření č. 23. 7. 201731. 12. 2017
Oznámení SOJH26. 6. 2017
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky23. 6. 201731. 12. 2017
Závěrečný účet za rok 2016
V tomto souboru naleznete všechny přilohy závěrečného účtu za 2016
(výkaz zisků a ztrát, výroční zpráva, fin 2-12, příloha, rozvaha,
zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016, schválený závěrečný účet).
22. 6. 201731. 12. 2018
Rozpočtový výhled Obce Maršov u Úpice na období 2018–202022. 6. 201731. 12. 2020
Rozpočtový výhled Obce Maršov u Úpice na období 2018–2020 – návrh23. 5. 201731. 12. 2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Jestřebí hory – dokument obsahuje závěrečný účet 2016 (návrh),
zprávu o přezkumu hospodaření 2016, výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016,
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, územní samosprávné celky a rozvahu 2016.
13. 5. 20171. 6. 2017
Závěrečný účet za rok 2016 – Návrh závěrečný účet za rok 2016
V tomto souboru naleznete všechny přilohy závěrečného účtu za 2016
(výkaz zisků a ztrát, výroční zpráva, fin 2-12, příloha, rozvaha,
zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016, schválený závěrečný účet).
8. 5. 201731. 12. 2018
Daň z nemovitých věcí na rok 2017 – veřejná vyhláška3. 5. 201731. 5. 2017
Rozpočtové změny roku 201724. 3. 201731. 12. 2017
Rozpočtový výhled Obce Maršov u Úpice na období 2016–201820. 3. 201722. 6. 2017
Oznámení SOJH o rozpočtech3. 3. 20173. 3. 2019
Rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2017– návrh7. 2. 201723. 2. 2017
Ptačí chřipka – informace pro veřejnost a veterinární zákon11. 1. 201711. 2. 2017
Veřejná vyhláška
O vydání Územního plánuMaršov u Úpice opatřením obecné povahy
3. 1. 201718. 1. 2017
Výroční zpráva Obce Maršov u Úpice za rok 20163. 1. 201731. 3. 2018
Schválený rozpočet roku 20172. 1. 201731. 12. 2017
Návrh rozpočtu na rok 20172. 12. 201622. 12. 2016
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
15. 11. 20162. 12. 2016
Žádost SOJH 201718. 10. 201631. 03. 2017
Granty pro neziskovky Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2017 startují18. 10. 201631. 03. 2017
Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace
pro vyhlášení a administraci grantů SOJH na rok 2017
18. 10. 201631. 03. 2017
Rozpočtový výhled na období 2017 – 201919. 10. 201631. 12. 2019
Sdělení Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných
ve dnech 7. a 8. října 2016
12. 10. 201612. 11. 2016
Rozbor pitné vody
Protokol o zkoušce č. 102515/2016
3. 10. 201630. 10. 2016
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
(červenec 2014 – září 2016) – návrh
20. 9. 201610. 10. 2016
Veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Maršov u Úpice
15. 9. 201624. 4. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje části pozemku
par. č. 46/1 o výměře 1005 m² v k.ú. Maršov u Úpice.
1. 9. 201621. 9. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje části pozemku
par. č. 46/4 o výměře 875 m² v k.ú. Maršov u Úpice.
1. 9. 201621. 9. 2016
Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7. 10. 2016 a 8. 10. 2016
24. 8. 20168. 10. 2016
Jmenování zapisovatele
Volby do zastupitelstev krajů
24. 8. 20168. 10. 2016
Oznámení a sídla volebních okrsků
Volby do zastupitelstev krajů
10. 8. 20168. 10. 2016
Oznámení – stavební řízení
Volby do zastupitelstev krajů
25. 8. 201630. 9. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje pozemku par. č. 127/2 o výměře 13 m²,
par. č. 665/12 o výměře 378 m², par. č. 48/3 o výměře 562 m² v k. ú. Maršov u Úpice.
10. 5. 201610. 6. 2016
Závěrečný účet za rok 2015
V tomto zabaleném ZIP souboru naleznete všechny přilohy závěrečného účtu za 2015
(rozvaha, závěrečný účet, výkaz zisků a ztrát, přílohy a audit).
11. 3. 201618. 4. 2016
Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy, které vydalo Národní plán povodí Labe.12. 1. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje pozemku par. č. 73/3 o výměře 68 m²
v k.ú. Maršov u Úpice. Část pozemku par. č.48/1 o výměře 1 235 m² v k.ú. Maršov u Úpice.
1. 3. 201521. 3. 2015