Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické.
NázevVyvěšenoSejmuto
Oznámení SOJH o rozpočtech3. 3. 20173. 3. 2019
Rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2017– návrh7. 2. 201723. 2. 2017
Ptačí chřipka – informace pro veřejnost a veterinární zákon11. 1. 201711. 2. 2017
Veřejná vyhláška
O vydání Územního plánuMaršov u Úpice opatřením obecné povahy
3. 1. 201718. 1. 2017
Výroční zpráva Obce Maršov u Úpice za rok 20163. 1. 201722. 3. 2017
Návrh rozpočtu na rok 20172. 12. 201622. 12. 2016
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
15. 11. 20162. 12. 2016
Žádost SOJH 201718. 10. 201631. 03. 2017
Granty pro neziskovky Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2017 startují18. 10. 201631. 03. 2017
Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace
pro vyhlášení a administraci grantů SOJH na rok 2017
18. 10. 201631. 03. 2017
Rozpočtový výhled na období 2017 – 201919. 10. 201620. 11. 2016
Sdělení Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných
ve dnech 7. a 8. října 2016
12. 10. 201612. 11. 2016
Rozbor pitné vody
Protokol o zkoušce č. 102515/2016
3. 10. 201630. 10. 2016
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
(červenec 2014 – září 2016) – návrh
20. 9. 201610. 10. 2016
Veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Maršov u Úpice
15. 9. 201624. 4. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje části pozemku
par. č. 46/1 o výměře 1005 m² v k.ú. Maršov u Úpice.
1. 9. 201621. 9. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje části pozemku
par. č. 46/4 o výměře 875 m² v k.ú. Maršov u Úpice.
1. 9. 201621. 9. 2016
Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7. 10. 2016 a 8. 10. 2016
24. 8. 20168. 10. 2016
Jmenování zapisovatele
Volby do zastupitelstev krajů
24. 8. 20168. 10. 2016
Oznámení a sídla volebních okrsků
Volby do zastupitelstev krajů
10. 8. 20168. 10. 2016
Oznámení – stavební řízení
Volby do zastupitelstev krajů
25. 8. 201630. 9. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje pozemku par. č. 127/2 o výměře 13 m²,
par. č. 665/12 o výměře 378 m², par. č. 48/3 o výměře 562 m² v k. ú. Maršov u Úpice.
10. 5. 201610. 6. 2016
Závěrečný účet za rok 2015
V tomto zabaleném ZIP souboru naleznete všechny přilohy závěrečného účtu za 2015
(rozvaha, závěrečný účet, výkaz zisků a ztrát, přílohy a audit).
11. 3. 201618. 4. 2016
Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy, které vydalo Národní plán povodí Labe.12. 1. 2016
Záměr odprodat pozemek
Obec Maršov u Úpice dává na vědomí záměr prodeje pozemku par. č. 73/3 o výměře 68 m²
v k.ú. Maršov u Úpice. Část pozemku par. č.48/1 o výměře 1 235 m² v k.ú. Maršov u Úpice.
1. 3. 201521. 3. 2015