Keltové na Jestřebí boudě
7. 3. 2018
Zpravodaj OÚ Maršov – březen 2018
13. 3. 2018

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 19:00 hod. v kulturním domě.

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Oprava silnice
3/ Projekt voda
4/ Žádost o dotaci na rybník
5/ Závěrečný účet r. 2017
6/ Různé