Rekonstrukce požární nádrže v Maršově u Úpice

Volby do zastupitelstva obce
28. 9. 2022
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
2. 11. 2022
zobrazit všechny

Rekonstrukce požární nádrže v Maršově u Úpice

PROJEKT:  

„Rekonstrukce požární nádrže v Maršově u Úpice“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.


PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Maršov

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Václav Kurka, ČKAIT:0700370

DODAVATEL: kampa – marynka s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: p.č. 637/2, 637/7 v k.ú. Maršov u Úpice

CELKOVÉ náklady: 1 793 559,84 Kč

dotace: 1 255 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 10. 2. 2022

Cíl akce (projektu): Cílem projektu je rekonstrukce požární nádrže, která bude sloužit k zadržení povrchové vody jako ochrana před povodněmi a suchem. Dojde ke zlepšení jejích vodohospodářských funkcí. Dále bude nádrž sloužit jako zásobárna vody pro případné hašení požárů.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

STAV PO REALIZACI: