1. bulletin Kladského pomezí
7. 1. 2018
Tříkrálová sbírka
9. 1. 2018

28. 12. 2017 se konal v Maršově již tradiční vánoční turnaj v šipkách. Soutěž je pořádána velitelem místních hasičů Karlem Jansou za podpory jeho rodiny, hasičské základny SDH a s podporou Obecního úřadu. Tato akce je již tradiční vánoční akcí, která se těší trvalému zájmu místních i přespolních šipkařů. Akce je určena všem kdo hrají pro radost bez rozdílu výkonnosti.

S pozdravem  a  přáním všeho dobrého přeje SDH Maršov a Obecní úřad.