Tak trochu jiný Velikonoční zpravodaj

Hasičský záchranný sbor
26. 3. 2020
Zpravodaj – květen 2020
27. 4. 2020
zobrazit všechny

Tak trochu jiný Velikonoční zpravodaj

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás v tomto nezvyklém čase pozdravit a zároveň říci něco, na co možná v běžném životním shonu nezbývá čas, nepovažujeme za důležité anebo to jen nemáme zapotřebí.
I když se každého z nás teď dotýká vyjímečný stav ohledně pandemie, myslím, že se vše nemusí týkat jen toho. Určitě si můžeme vyčistit hlavu třeba na zahradě nebo při práci kolem domu a všude jinde, kde se nepotkáme s větším počtem lidí.
Při práci pro obec se s paní starostkou potkáváme i nyní a řešíme běžný chod obce. Možná se Vám zdá, že někdy jdou plánované práce pomalu, ale domluva s řemeslníky a firmami pokaždé není jednoduchá. Musíme vybírat cenové nabídky i kvalitu služby, kterou nám někteří stejně vyčtou. Jednou je to moc drahé, někdy zbytečné, jindy je to až moc pěkné na naši malou obec a občas se práce z různých důvodů třeba ani nezačnou dělat a musí se upřednostnit něco jiného.
Někdy se Vám třeba zdá, že návrhy na investice jsou zbytečné, ale s odstupem času jsou nevyhnutelné. Možná je to tím, že o těchto investicích mluvíme dlouho, někdy i roky dopředu a přemýšlíme o nich dávno před tím, než je vyslovíme veřejně.
Někdy se musíme s vlastníkem pozemku složitě domlouvat aby se daný projekt mohl uskutečnit. Zmiňuji se o tom proto, že je to asi z poloviny naší prací, řešit co je moje, co je tvoje.
Každý můžeme mít na danou věc jiný názor, ale myslím, že bychom se měli navzájem respektovat a nedávat si najevo neuctivost nebo přezíravost. Každý máme svou hodnotu a své místo. Vždycky, když se nám něco nelíbí, máme prostor pro to, abychom hledali jinou cestu, je to jen otázka osobní odvahy, která nám často chybí a to mluvím i o sobě.Vždy, když nevím, jak rozhodnout, snažím se otočit role a vcítit se do pozice toho druhého. Jak by se asi zachoval na mém místě a jak by situaci řešil místo mne.
Jestli se někoho něco dotklo osobně, tak se omlouvám, ale bez vyslovení není kolikrát východisko, to myslím, ví každý z Vás.
Poděkování patří všem, kdo se starají o veřejné prostory, příkopy, remízky, sjezdy apod., které Vám, někdy ani nepatří a vlastník se k nim nehlásí. Děkuji i těm, kdo se podílí na pořádání a přípravách při kulturních akcích a ukrajují tak ze svého volného času.
Na závěr musím říct, že mě práce s paní starostkou těší. Na začátku spolupráce jsme si řekli, že budeme dělat věci pořádně, abychom se nemuseli stydět za to, co tu po nás zůstane a máme radost z každé povedené akce i realizace.
Všem Vám přeji hezké a požehnané, i když určitě jiné Velikonoce a také to, aby se Vás současná situace dotýkala co nejméně.

S pozdravem Vlastimil Vlček, místostarosta