SDH – výroční schůze
16. 12. 2018
Kladské pomezí má nový web
10. 1. 2019

Vážení spoluobčané,

pracovníci oblastní charity  Červený Kostelec děkují všem  účastníkům Tříkrálové sbírky 6. 1. 2019.  Sbírka pro pomoc  lidem v nouzi i ve stáří bude poskytnuta organizacím v regionu a menší část putuje na zahraniční pomoc. V obci Maršov u Úpice  se vybralo 7 531 Kč. V loňském roce se vybralo 6 309 Kč.   Koledníci i doprovod skupinek jsou vždy děti i dospělí z naší obce.

Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme úspěšný  a požehnaný rok 2019.