Tříkrálová sbírka – poděkování

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
2. 1. 2023
Nová Zelená úsporám LIGHT
11. 1. 2023
zobrazit všechny

Tříkrálová sbírka – poděkování

Jménem obce a pracovníků oblastní charity Červený Kostelec děkujeme všem koledníkům Tříkrálové sbírky z řad dětí i dospělých i všem, kteří finančně přispěli. Podpora dobré věci je důležitá v každé době. Výtěžek sbírky v naší obci je 12.380 Kč. 

Porovnání s minulými léty – 2022: 11.268 Kč, 2021: sbírka se nekonala, 2020: 7.531 Kč.

Děkujeme, že pomáháte.