nová verze aplikace
Spouštíme zcela novou verzi aplikace!
4. 3. 2022
Jízdní řády při uzavírce v Libňatově
7. 3. 2022

 Zpravodaj Obecního úřadu Maršov 

Tříkrálová sbírka 

Vážení spoluobčané, pracovníci oblastní charity Červený Kostelec děkují všem účastníkům Tříkrálové sbírky 8. 1. 2022. Sbírka pro pomoc lidem v nouzi i ve stáří bude poskytnuta organizacím v regionu, hospici, charitě a menší část putuje na zahraniční pomoc. V obci Maršov u Úpice se vybralo 11 286 Kč. V roce 2021 byla pokladnička umístěna na obecním úřadě a vybralo se 1000,-Kč V roce 2020 se vybralo 7 531 Kč. 

Změna jízdního řádu

Od 6. března 2022 dochází k posunu ranního autobusu, který jel z Maršova v 8 hod.a nově pojede až v 9 hod. ze zastávky Maršov garáž. 

Autobus, který odjížděl z Úpice v 11:50 je posunut odjezd na 12:05 z Úpice, aby autobus stíhali děti, které učí do 11:45 hod. 

Změnu objízdné trasy po uzavření Libňatova, dáme včas vědět, zatím nemáme žádné informace. 

Odpady 

Kontejner na směsný odpad: možno ukládat směsný odpad, popel a pod. 

do kontejneru nepatří, matrace, podsedáky, nábytek ( škoda, že to tam naházely ženy), plasty, stavební odpad, je to napsáno na informační tabuli u kontejneru. Nepatří sem ani dřevo a větve. 

Směsné sklo:v obci je umístěno pět zelených kontejnerů, které se vyvážejí když jsou plné 

Papír: u obecního úřadu jsou umístěny dva modré kontejnery 

Žluté kontejnery na plast u obecního úřadu jsou vyhrazeny pro obecní akce 

Plasty: sváží se každou první středu v měsíci, termíny svozů jsou vyvěšené na vývěskách celoročně, pytle připravte zavázané nebo přelepené k hlavní silnici, pytle si zatím hradí každý sám je to za odvoz od domů. 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad se sváží jednou za rok, nebo se může odvézt na skládku do Radče. S technickými službami máme uzavřenou smlouvu o odběru odpadu. 

U kontejneru na směsný odpad je cedule co tam patří a upozornění, že prostor je monitorován kamerou. 

Máme nejlevnější odpad a vodu v celém okolí, ale nemusí tak být, jestli nesnížíme odpad a nebudeme třídit, bude odpad zvýšen na 500-600 Kč. 

Na 24. března 2022 připravujeme veřejné zasedání. 

Starostka, Jitka Vítková