Shromáždění delegátů SDH
Shromáždění delegátů SDH
12. 11. 2020
Zpravodaj OÚ Maršov – prosinec 2020
13. 12. 2020

V polovině listopadu 2020 byla realizována výsadba jednostranné aleje na Kamenné kopci. Bylo zde vysázeno 52 ks listnatých dřevin různých druhů jako např. lípa, habr, jeřáb, javor. Stromy jsou ukotveny  ke kůlům, kmínky obaleny jutou a plastovým pletivem pro ochranu před zvěří. Výsadba byla realizována z Programu péče o krajinu, ministerstva životního prostředí. Alej se tak stane významným krajinným prvkem při komunikaci spojující místní části Pustiny, Kamenný kopec a Zemědělské družstvo Svobodné. Druhově různorodá alej se bude během roku měnit a barvit vždy trochu jinak. Věříme, že přínos bude nejen pro krajinu, ale i pro občany při vycházkách nebo cykloturistice. / foto
Vlastimil Vlček