Zhodnocení končícího volebního období

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
2. 11. 2022
Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
30. 11. 2022
zobrazit všechny

Zhodnocení končícího volebního období

Po tři volební období jsme pro Vás pracovali a snažili se zvelebovat naši obec. Některé věci se podařily a jiné stále čekají na svoji realizaci. Najdete zde dost fotografií k tomu, abyste si připomněli místa, která už dnes vypadají jinak než před pár lety.

Všechny opravy a investice jsme promýšleli tak, aby Vám co nejlépe sloužily a zároveň i hezky vypadaly. Vždycky jsme si byli vědomi, že to jsou investice na desítky let dopředu a těžko je bude někdo v dohledné době předělávat. I když jsme se asi nezavděčili všem, pracovali jsme pro obec rádi. Ti, co si myslí, že by obec spravovali lépe, mohou sebrat odvahu a připojit se k přípravě jakékoli společenské akce nebo nabídnout svou pomocnou ruku.

Děkujeme všem, kdo jste nám pomáhali a nesnažili se jen kritizovat. To druhé je vždycky jednodušší. Zkusme nezapomínat, že je to naše obec a i každá drobnost nad rámec toho, co musíme, se počítá.

I my jsme pro Vás pracovali ve svém volném čase, který jsme mohli trávit třeba s rodinou nebo přáteli. Jediné, čeho litujeme je, že se nepodařilo zrealizovat více oprav i nových investic a projektů, které tak čekají, až přijde jejich čas.

Je toho v obci ještě hodně, co by stálo za to změnit, ale zároveň se udělalo dost k tomu, abychom mohli vytvářet bohatý společenský, sportovní i kulturní život.

Poděkování patří všem zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a hasičům, kteří pomáhají připravovat akce konané v obci.

Přejeme si, aby naše obec byla místem, kde je nám všem spolu dobře.

Jitka Vítková, Vlastimil Vlček

Stavební úpravy v obci v letech 2009–2022

Kulturní akce v obci v letech 2009–2022