Zhodnocení končícího volebního období

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
2. 11. 2022
zobrazit všechny

Zhodnocení končícího volebního období

Po tři volební období jsme pro Vás pracovali a snažili se zvelebovat naši obec. Některé věci se podařily a jiné stále čekají na svoji realizaci. Najdete zde dost fotografií k tomu, abyste si připomněli místa, která už dnes vypadají jinak než před pár lety.

Všechny opravy a investice jsme promýšleli tak, aby Vám co nejlépe sloužily a zároveň i hezky vypadaly. Vždycky jsme si byli vědomi, že to jsou investice na desítky let dopředu a těžko je bude někdo v dohledné době předělávat. I když jsme se asi nezavděčili všem, pracovali jsme pro obec rádi. Ti, co si myslí, že by obec spravovali lépe, mohou sebrat odvahu a připojit se k přípravě jakékoli společenské akce nebo nabídnout svou pomocnou ruku.

Děkujeme všem, kdo jste nám pomáhali a nesnažili se jen kritizovat. To druhé je vždycky jednodušší. Zkusme nezapomínat, že je to naše obec a i každá drobnost nad rámec toho, co musíme, se počítá.

I my jsme pro Vás pracovali ve svém volném čase, který jsme mohli trávit třeba s rodinou nebo přáteli. Jediné, čeho litujeme je, že se nepodařilo zrealizovat více oprav i nových investic a projektů, které tak čekají, až přijde jejich čas.

Je toho v obci ještě hodně, co by stálo za to změnit, ale zároveň se udělalo dost k tomu, abychom mohli vytvářet bohatý společenský, sportovní i kulturní život.

Poděkování patří všem zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a hasičům, kteří pomáhají připravovat akce konané v obci.

Přejeme si, aby naše obec byla místem, kde je nám všem spolu dobře.

Jitka Vítková, Vlastimil Vlček

Stavební úpravy v obci v letech 2009–2022

Kulturní akce v obci v letech 2009–2022