Čarodejnice 2017
9. 5. 2017
Zpravodaj OÚ Maršov – květen 2017
11. 5. 2017

25. března 2017 oslavili 50 let společného života Mirka a Jan Vachovi.

Přeji Vám za všechny občany naší obce hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Buďte spolu a s námi dlouhá léta šťastni a užívejte krásy života v kruhu své rodiny.

Díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť vám život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým slůvkem a společně si povídat o čemkoliv a tím si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu, tak přece je stále krásné být si na blízku a mít se rádi.