Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
1. 2. 2023
Přehled poplatků pro rok 2023
8. 2. 2023

Směsný odpad

Kontejner „u školy“ slouží k ukládání pouze směsného odpadu. Odpad ukládejte v zajištěných pytlích. Do kontejneru nepatří objemný odpad, nábytek, plasty, matrace, stavební odpad, tráva, větve, atd… Prostor je monitorován kamerou.

Sklo

V rámci obce je umístěno pět zelených kontejnerů, které se vyvážejí, když jsou plné.

Papír

Dva modré kontejnery jsou umístěny u obecního úřadu, které se vyvážejí, když jsou plné.

Plast

Sváží se každou první středu v měsíci. Termíny svozů naleznete i na obecních vývěskách. Plasty dejte do pytle a připravte je pečlivě zavázané k hlavní silnici. Žluté kontejnery na plast u OÚ jsou vyhrazeny pro obec.

Textil

Kontejner Diakonie Broumov je umístěn u OÚ a je určen na vyřazené oblečení a obuv. Oblečení vhazujte v zavázaných igelitových pytlech / taškách. Patří sem jen nepoškozený, funkční textil, který je suchý a čistý.

Olej

Kontejner je umístěný u OÚ. Olej ukládejte pouze v pečlivě uzavřených PET lahvích.

Kontejner na objemný odpad a nebezpečný odpad obec zpravidla zajišťuje jednou za rok – termín bude hlášen předem.

Termíny svozu plastů v roce 2023
4. ledna
1. února
1. března
5. dubna
3. května
7. června
12. červenec
2. srpen
6. září
4. říjen
1. listopad
6. prosinec