Ukládání odpadů
8. 2. 2023
Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
6. 3. 2023

Poplatek za odpad

400 Kč / osoba s trvalým pobytem

400 Kč / nemovitost bez osob s trvalým pobytem (chata)

Poplatek se hradí 1x ročně. Budete včas informováni.

Splatnost: převodem do 31. 5. 2023 nebo hotově dne 15. 5. 2023 na OÚ

Poplatek ze psů

100 Kč / pes
150 Kč / každý další pes
Poplatky se hradí 1x ročně (podzim). Budete včas informováni.
Splatnost: převodem do 30. 11. 2023 nebo hotově dne 13. 11. 2023 na OÚ


Cena vodného

12 Kč / m3
Odpočet vodoměrů bude proveden osobně po předchozím avízu.
Poplatky se hradí 2x ročně. Budete včas informováni.
Splatnost:
– převodem do 31. 5. 2023 nebo hotově dne 15. 5. 2023 na OÚ
– převodem do 30.11.2023 nebo hotově dne 13.11.2023 na OÚ

Způsob úhrady Převodem na účet: č.ú. 11421601/0100
Variabilní symbol: číslo popisné / číslo evidenční
Zpráva pro příjemce: zvolte - odpad / psi / voda
Hotově na obecním úřadě: PO: 15.00–17.00 hod