Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
6. 3. 2023
Zpravodaj Obecního úřadu Maršov
26. 4. 2023
zobrazit všechny

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Jarní úklid obce 

Sobota 15. 4. od 8.30 hod, sportovní hřiště za OÚ 

Zveme Vás na dobrovolnou jarní úklidovou brigádu naší obce, která se bude konat v sobotu 15. 4. v dopoledních hodinách. Sraz bude v 8.30 hod ve sportovním areálu za OÚ. Rozdělíme se do několika skupinek. V plánu je údržba veřejných prostranství a zeleně, osázení, sběr pohozených odpadků po obci a příprava sportovního areálu na sezónu. Po skončení akce bude za odměnu všem dobrovolníkům zajištěno společné občerstvení. Vítáni jsou i malí pomocníci. S sebou pracovní rukavice. Plakát bude viset na veřejných vývěskách nebo v mobilní aplikaci. Předem děkujeme za Vaši účast. 

Velkoobjemový kontejner 

Pátek – neděle 21. – 23. 4., prostranství před OÚ 

Oznamujeme občanům, že od pátku 21. 4. (pozdní odpoledne) do neděle 23. 4. přistaví Technické služby města Úpice do naší obce velkoobjemový kontejner na objemný odpad. Kontejner bude umístěn před OÚ. 

Upozorňujeme! Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (např. autobaterie, ledničky, oleje, barvy, počítače), elektrospotřebiče, bioodpad ze zahrad, stavební materiály ani odpady, které lze třídit (plasty, sklo). Do kontejneru je možné odložit např. nábytek, koberce, linolea, matrace, zrcadla, lyže, jízdní kola, sanitární keramiku, apod. 

Svoz železného odpadu 

Sobota 22. 4., mobilní svoz od silnice 

Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že v sobotu 22. 4. provede sběr starého železa. Železný šrot připravte k hlavní silnici a hasiči si jej naloží nebo se individuálně domluvte s Karlem Jansou (603 812 920), kde ho mají naložit. 

Svoz nebezpečného odpadu 

Čtvrtek 27. 4., mobilní svoz od silnice 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 27. 4. Odpad připravte k hlavní silnici a Technické služby Úpice si ho naloží. Připravit můžete např.: autobaterie, baterie, pneumatiky z os. automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, barvy, laky nebo domácí chemikálie. Kapalné nebezpečné odpady výhradně v pevně uzavřených nádobách! 

Pálení čarodějnic 

Neděle 30. 4., požární nádrž 

Srdečně Vás zveme na tradiční pálení čarodějnic u požární nádrže. Občerstvení zajištěno. 

Územní plán – veřejné projednání 

Čtvrtek 4. 5. od 16.00 hod, kulturní dům 

Oznamujeme, že se dne 4. 5. 2023 od 16.00 hod bude konat veřejné projednání návrhu „Změny č. 1. územního plánu Maršov u Úpice“ ve zkráceném postupu. Projednání se bude konat v kulturním domě. 

Maršovský bufík 

S blížícím se létem opět počítáme s otevřením Maršovského bufíku k víkendovým posezením. Stejně jako v loňském roce nabízíme možnost pronájmu dřevostavby k provozování stánku. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 30.4. 

Jménem obce Vám přeji radostné velikonoční svátky a spoustu elánu do jarních dní. A hlavně hodně zdraví a dobré nálady. 

Mgr. Monika Sacherová, starostka 

Info z Libňatova 

– Ve středu 19. 4. obec Libňatov pořádá setkání seniorů s živou hudbou v KD od 15.00 hod.
– Libňatovští zahrádkáři pořádají výlet.