Přehled poplatků pro rok 2023
8. 2. 2023
zobrazit všechny

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Masopust – poděkování 

 Milí občané, 

jak jistě víte, 18. 2. v naší obci proběhla premiéra veselé kulturní akce – masopustu. Na úvod bych chtěla poděkovat Vám – občanům, kteří jste se nenechali odradit špatným počasím a dorazili jste, ať už v maskách do průvodu nebo bez nich na samotnou veselici. Absolutně jsme nečekali takovou podporu a účast! Nebyli jsme překvapeni jen my, ale očividně i naši libňatovští hosté. Počet návštěvníků se přibližoval k hranici dvou set. Na Vašich tvářích byla vidět spokojenost. To je pro nás největší odměna a vědomí toho, že to mělo smysl. Laťka je nastavená vysoko! 

Velký dík patří i dalším, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli při organizaci a to:

– našemu sboru dobrovolných hasičů, kteří postavili stany a postarali se o pitný režim
– paní Zině Rýgrové, která zajistila zapůjčení kostýmů a ujala se role moderátorky
– rodině Vachových, která si vzala na starost obsluhu řeznického stánku 
– Marcele Bejrové a Pavlíně Kadaníkové, které zajistily výzdobu a zpestřily akci soutěžemi 
– rodinám, které pohostily průvod 

V případě, že máte nějakou fotodokumentaci, budu ráda, když nám pár výstižných fotografií zašlete na e-mail starosta@obecmarsov.cz. 

Ještě jednou Vám velice děkuji a těším se na setkání při dalších příležitostech. 

Veřejné zasedání 

Úterý, 14. 3. od 18.00 hod, kulturní dům 
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 14. 3. od 18.00 hod. 
O programu Vás budeme informovat přes mobilní aplikaci a na veřejných vývěskách. 

Dotazník 

Během měsíce února jste do Vaší schránky obdrželi dotazník. Do daného termínu odevzdání (28. 2.) se nám vrátilo pouze 35 dotazníků ze 152. Proto prodlužuji termín jeho odevzdání do konce března, tj. 31. 3. Těm, kteří dotazník odevzdali, děkuji. Prosím, uvědomte si, že Vy – občané jste pomyslný 10. zastupitel, který má nyní možnost ovlivnit směřování a rozvoj obce. Vaše názory, nápady nebo připomínky jsou pro nás opravdu cennou informací.