Zpravodaj OÚ Maršov – březen 2018

Pozvánka
13. 3. 2018
Oprava hráze u rybníka
14. 3. 2018
zobrazit všechny

Zpravodaj OÚ Maršov – březen 2018

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 19:00 hod. v kulturním domě.

Program:
1/ Zpráva starosty
2/ Oprava silnice
3/ Projekt voda
4/ Žádost o dotaci na rybník
5/ Závěrečný účet r. 2017
6/ Různé

  • Vážení spoluobčané,
    pracovníci oblastní charity Červený Kostelec děkují všem účastníkům Tříkrálové sbírky, která se konala 6. 1. 2018. Sbírka pro pomoc lidem v nouzi i ve stáří byla poskytnuta organizacím v regionu a menší část putuje na zahraniční pomoc. V obci Maršov u Úpice se vybralo 6309 Kč. Koledníci i doprovod skupinek jsou vždy děti i dospělí z naší obce.  Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme úspěšný a požehnaný rok 2018.
  • Upozorňujeme občany: 22. března 2018  nepůjde  od 7:30 do 9:30 hod. elektřina.
  • Svoz nebezpečného odpadu bude ve čtvrtek 19. 4. 2018. Možnost připravit u silnice, jedná se o tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky a plechovky od barev.
  • Připravujeme pálení čarodějnic 30. dubna 2018 ke koupališti. Lampiónový průvod bude odcházet v 19:30 hod. od obecního úřadu. Zúčastnit se můžou masky všech věkových kategorií.