Zpravodaj OÚ Maršov – září 2020

Rozloučení s létem
Rozloučení s létem
14. 9. 2020
Pozvánka
17. 9. 2020
zobrazit všechny

Zpravodaj OÚ Maršov – září 2020

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 hod. v dřevostavbě.

Program :

1/ Zpráva starosty
2/ Rozpočtová změna č. 3/2020
3/ Údržba pozemků v obci
4/ Obecní rozhlas
5/ Různé

Poděkování patří hasičům, kteří připravili setkání delegátů SDH v sobotu 12. 9. 2020 v Maršově. Jako hosté přijeli, PhDr. Jiří Štěpán – hejtman, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček – poslanec ČR, brig. Gen. Ing. František Mencl – ředitel HZS KHK a Jiří Orsák – starosta OSH a ostatní pozvaní hosté celkem 122. Setkání v Maršově by nám mohlo být nápomocné v opravě silnice.

Český zahrádkářský svaz Libňatov, pořádá v neděli 4. 10. 2020 výlet na podzimní výstavu Flora Olomouc, jako doprovodný program návštěva muzea sýrů v Lošticích. Odjezd v 6.00 hodin od prodejny. Člen ČZS 200 Kč, nečlen 400 Kč. Přihlásit se můžete u paní V. Kadaníkové do 30. 9. 2020 spolu se zaplacením poplatku. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Obecní úřad poptává pracovníka na dohodu o provedené práci, posečení obecních pozemků křovinořezem, září – říjen 2020. Možno se hlásit na obecním úřadě nebo na tel. 604 539 149.