200. výročí narození Boženy Němcové
25. 1. 2020
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
10. 2. 2020

V sobotu 11. ledna 2020 proběhla v naší obci celorepubliková Tříkrálová sbírka. Dvě skupinky koledníků z naší obce putovaly dům od domu a přály spokojený a hezký nový rok 2020. Pracovníci oblastní charity Červený Kostelec všem dárcům srdečně děkují za štědrost, která přinesla výtěžek 8 908 Kč.

Srdečně Vás zveme na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 23. února v kulturním domě od 14.30 hodin. Hudební doprovod zajistí p. Kábrt. Občerstvení zajištěno. Vítány masky všech věkových kategorií.
Těšíme se na vás!

Obec Libňatov přišla s nabídkou spolupráce obou obcí při Libňatovsko Maršovském MASOPUSTU, v sobotu 29. února. Součástí budou průvody masek z obou obcí, ten maršovský bude vycházet od koupaliště. Sraz masek v 12.30 hodin. Letos je cílem Kulturní dům v Libňatově.Co vás čeká: zabijačkové maso, koblihy, masky, muzika, tancovačka, občerstvení a dobrá nálada.

Po úspěšném podzimním souboji, Vás zveme na jarní NERF bitvu, která proběhne 7. března od 16 do 18 hodin v Kulturním domě v Maršově. S sebou: NERFku, 10 označených nábojů, přezůvky se světlou podrážkou, láhev pití, vhodné ochranné brýle.
Přihlašovat se je možné od 10. února na tel. čísle 775 086 300 nebo do zprávy na FB. Zarezervujte si místo včas!
M. Hloušková