Obec Maršov

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 od 19:30 hod. v kulturním domě.

Program :

1/ Zpráva starosty
2/ Kontrola usnesení
3/ Revitalizace obecního rybníka
4/ Směrnice o nočním klidu
5/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
6/ Různé


Poděkování patří Všem, kdo se podílel na přípravě sobotního odpoledne dne 27. 8. 2016 pro děti a večer pro dospělé. Za sponzorský dar formou dětských atrakcí děkujeme p. Jansovi z čp. 45. Sobotní odpoledne se moc líbilo!

 

Vyvěšeno: 2. 9. 2016

Svěšeno: 22. 9. 2016

Jurečka

V Praze dne Čj. 45550/2016-MZE-10040

 

Vážení představitelé obcí a měst,

dovoluji si Vás oslovit ve věci vstupného do muzeí a obdobných kulturních institucí. Nejen během letní sezóny vyrážejí rodiny s dětmi za kulturou, což příjemně krátí volný čas, ale zejména obohacuje a rozvíjí mysl malých kulturních návštěvníků. Přiznávám, že v této souvislosti mě mrzí, že naše instituce prvoplánově počítají s tím, že standardní rodina má 2 děti a finančně znevýhodňuje rodiče, kteří se rozhodli věnovat se více dětem a pečovat o jejich rozvoj. Ve všech institucích spadajících pod Ministerstvo zemědělství proběhla po dohodě s jednotlivými řediteli změna nastavení ceny rodinného vstupného tak, aby se současná cena vstupenky vztahovala ne na standardní 2 dospělé + 2 děti, ale na 2 dospělé návštěvníky a neomezený počet nezletilých dětí do 15 let. Dále jsem také s touto prosbou oslovil ministra kultury.

Obracím se na Vás se stejnou myšlenkou a velice se přimlouvám za přehodnocení rodinného vstupného i v institucích podřízených Vámi řízených úřadů. Pevně věřím, že se nám podaří překonat zažitý stereotyp, který předpokládá, že rodina v naší republice má nanejvýš dva potomky a podpoříme tak dobrou věc.

Děkuji Vám za zvážení mého podnětu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Marian Jurečka ministr zemědělství ČR

Toto je pouze náhled dokumentu, celé oznámení naleznete po kliku tento náhled. Pak již nebudou písmenka malá, ale můžete si je zvětšit dle libosti.

Na četnou žádost občanů se zastupitelé rozhodli zakázat v neděli narušovat klid hlučným sekáním apod. Pokud se klid nebude dodržovat, obec bude donucena vydat Směrnici se zákazem a pokutou ve výši 500,- Kč.

Kdo má zájem o odvoz odpadu prostřednictvím popelnic, ať se přihlásí na obecním úřadě.