Obec Maršov

Jurečka

V Praze dne Čj. 45550/2016-MZE-10040

 

Vážení představitelé obcí a měst,

dovoluji si Vás oslovit ve věci vstupného do muzeí a obdobných kulturních institucí. Nejen během letní sezóny vyrážejí rodiny s dětmi za kulturou, což příjemně krátí volný čas, ale zejména obohacuje a rozvíjí mysl malých kulturních návštěvníků. Přiznávám, že v této souvislosti mě mrzí, že naše instituce prvoplánově počítají s tím, že standardní rodina má 2 děti a finančně znevýhodňuje rodiče, kteří se rozhodli věnovat se více dětem a pečovat o jejich rozvoj. Ve všech institucích spadajících pod Ministerstvo zemědělství proběhla po dohodě s jednotlivými řediteli změna nastavení ceny rodinného vstupného tak, aby se současná cena vstupenky vztahovala ne na standardní 2 dospělé + 2 děti, ale na 2 dospělé návštěvníky a neomezený počet nezletilých dětí do 15 let. Dále jsem také s touto prosbou oslovil ministra kultury.

Obracím se na Vás se stejnou myšlenkou a velice se přimlouvám za přehodnocení rodinného vstupného i v institucích podřízených Vámi řízených úřadů. Pevně věřím, že se nám podaří překonat zažitý stereotyp, který předpokládá, že rodina v naší republice má nanejvýš dva potomky a podpoříme tak dobrou věc.

Děkuji Vám za zvážení mého podnětu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Marian Jurečka ministr zemědělství ČR

Na četnou žádost občanů se zastupitelé rozhodli zakázat v neděli narušovat klid hlučným sekáním apod. Pokud se klid nebude dodržovat, obec bude donucena vydat Směrnici se zákazem a pokutou ve výši 500,- Kč.

Kdo má zájem o odvoz odpadu prostřednictvím popelnic, ať se přihlásí na obecním úřadě.

Osmnáctého června bude potřetí v České republice „Den bez mrtvých na silnicích„ . Jak tento den vznikl? Mezi 11. a 17. květnem 2014 byly v oblasti Chorvatska, Bosny, Srbska a Hercegoviny velké deště. Rozvodnily se řeky a došlo i k sesuvům půdy. Výsledkem bylo – bohužel - 44 mrtvých. Srbsko vyhlásilo třídenní státní smutek. V médiích byly postupně počty mrtvých zveřejňovány. Co by se asi stalo u nás, kdyby byly také při každých nových mrtvých na našich silnicích zveřejňovány tyto a pak i celkové počty mrtvých? To bychom museli zřejmě držet státní smutek celý rok ! To vše jsem si dal, jako šachista, do souvislosti s Bílou nemocí od slavného Karla Čapka. Zde doktor Galén, který dokázal vyléčit předtím nevyléčitelnou Bílou nemoc, si dal pro léčení požadavek pro celý svět, aby jeden den nebyl nikdo zabit. S doktorem Galénem to nedopadlo dobře. Doufám, že budu mít větší štěstí. když chci jen to, aby na silnicích v ČR nezahynul jeden den žádný člověk (18.června 2016 – den před Dnem otců, a to proto, aby se všichni otcové svého svátku dožili). Myslím si, že Karel Čapek by měl z této akce radost. Určitou podobnost s ní má i mezinárodní „Den bez aut„ , který je vždy 22. září. Jak mají řidiči jezdit, to vědí - jen to dodržovat ! (žádný alkohol a drogy - pozornost, ohleduplnost a zodpovědnost – oči na silnici a obě ruce na volant !)

Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog), předseda pořádající SOR (Společnosti pro ochranu před negativními vlivy reklamy)

www.joukl.cz

Stránka akce Den bez mrtvých na silnicích = www.menenehod.webnode.cz