Aktuality

6. 3. 2023

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Masopust – poděkování   Milí občané,  jak jistě víte, 18. 2. v naší obci proběhla premiéra veselé kulturní akce – masopustu. Na úvod bych chtěla poděkovat Vám – občanům, kteří jste se nenechali odradit špatným počasím a dorazili jste, ať už v maskách do průvodu nebo bez nich na samotnou veselici. Absolutně jsme nečekali takovou podporu a účast! Nebyli jsme překvapeni […]
8. 2. 2023

Přehled poplatků pro rok 2023

Poplatek za odpad 400 Kč / osoba s trvalým pobytem 400 Kč / nemovitost bez osob s trvalým pobytem (chata) Poplatek se hradí 1x ročně. Budete včas informováni. Splatnost: převodem do 31. 5. 2023 nebo hotově dne 15. 5. 2023 na OÚ
8. 2. 2023

Ukládání odpadů

Směsný odpad Kontejner „u školy“ slouží k ukládání pouze směsného odpadu. Odpad ukládejte v zajištěných pytlích. Do kontejneru nepatří objemný odpad, nábytek, plasty, matrace, stavební odpad, tráva, větve, atd… Prostor je monitorován kamerou.
1. 2. 2023

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Tříkrálová sbírka – poděkování  Jménem obce a pracovníků oblastní charity Červený Kostelec děkujeme všem koledníkům Tříkrálové sbírky z řad dětí i dospělých i všem, kteří finančně přispěli a podpořili dobrou věc. Výtěžek sbírky v naší obci je 12.380 Kč. Porovnání s minulými léty – rok 2022: 11.268 Kč, rok 2021: sbírka se nekonala, rok 2020: 7.531 Kč. 
30. 1. 2023

Volba prezidenta ČR

Volba prezidenta ČR – výsledky 2. kola“ Jak volili občané naší obce v II. kole prezidentské volby se můžete podívat zde
30. 1. 2023

Sousedský masopust

Sobota 18. 2. 2023 Maršovský průvod masek: sraz v 12.30 hod. u dřevostavby. Libňatovský průvod masek: sraz v 12.30 hod. na křižovatce. Oba průvody se setkají v Maršově na dolním konci u mostku (Občina) ve 13.30 hodin a půjdou společně do kulturního domu, kde propukne masopustní veselice. V cíli vás čeká: posezení venku i uvnitř, zabijačkové pochoutky, řízečky pro děti, […]