Aktuality

21. 11. 2022

Zhodnocení končícího volebního období

Po tři volební období jsme pro Vás pracovali a snažili se zvelebovat naši obec. Některé věci se podařily a jiné stále čekají na svoji realizaci. Najdete zde dost fotografií k tomu, abyste si připomněli místa, která už dnes vypadají jinak než před pár lety. Všechny opravy a investice jsme promýšleli tak, aby Vám co nejlépe sloužily a zároveň i hezky […]
2. 11. 2022

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Poslední leč Myslivecký spolek Barchovan Vás srdečně zve na Poslední leč, která se koná v sobotu 5.11. od 18.00 v kulturním domě.  Poplatky za vodu a odpad Poplatky se budou vybírat v pondělí 14.11. od 15.00 do 17.00 na Obecním úřadě. Lze platit i převodem na účet č. 11421601/0100, variabilní symbol je číslo popisné.  Adventní dílna V sobotu 19. 11. od 15.00 si […]
2. 11. 2022

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a to do 15. […]
28. 9. 2022

Rekonstrukce požární nádrže v Maršově u Úpice

PROJEKT:   „Rekonstrukce požární nádrže v Maršově u Úpice“ Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.
28. 9. 2022

Volby do zastupitelstva obce

23. – 24. září 2022 – výsledky
12. 9. 2022

Zpravodaj Obecního úřadu Maršov

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 20. 9. 2022 od 19:00 hod. v kulturním domě.  Program: 1/ Zpráva starosty 2/ Rozpočtová změna č. 3 / 2022 3/ Představení kandidátů do voleb 4/ Akce v obci 5/ Různé.  Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 23. 9 2022 od 14 hod do 22:00 hod. a […]