Stromy svobody 1918–2018
22. 10. 2018
Sázení Lípy svobody
30. 10. 2018

Na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Maršov u Úpice které se koná dne 1.listopadu 2018 od 18:00 hodin v kulturním domě. 

Program: 

1. Zahájení ustavující schůze
2. Schválení programu jednání
3. Způsob volby starosty a místostarosty (veřejné nebo tajné hlasování)
4. Volba starosty
5. Volba místostarosty 

6. Zřízení výborů zastupitelstva 

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
  • volba předsedy finančního výboru 
  • volba předsedy kontrolního výboru 
  • volby členů finančního výboru 
  • volba členů kontrolního výboru 

7. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
8. Diskuse
9. Občerstvení 

Zveme Vás v sobotu 27. října 2018 od 15 hodin na slavnostní vysázení Lípy Svobody u sportovního hřiště. Slavnostním okamžikem s krátkým programem si připomeneme 100. výročí založení československé republiky. Občerstvení připraveno v hasičské zbrojnici. Na ukončení sportovní sezóny si děti s rodiči mohou zahrát fotbal. Sportovní výkon bude zaznamenán v kronice obce.