Rozsvěcení vánočního stromu
12. 12. 2018
Tříkrálová sbírka
7. 1. 2019

V pátek 7. 12. 2018 se v kulturním domě sešli hasiči na své výroční schůzi. Jako hosté se zúčastnili hasiči z Libňatova, Havlovic a Úpice. Zhodnotili práci za celý rok a vyzvedli dobrou spolupráci s obecním úřadem / foto

V roce 2018 se hasiči zúčastnili několika akcí např. čarodějnic, stavění májky a příprav na soutěž Federálův Memoriál. Několik členů oslavilo své významné narozeniny. Podívejte se na foto.